Даатгалын компаниудад дутагдлаа арилгах ҮҮРЭГ ӨГЛӨӨ

0
20

Санхүүгийн зохицуулах хороо иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдол болон зарим хэвлэлд гарсан нийтлэлийн мөрөөр ажиллаж, даатгалын нэр бүхий компаниудад “Орон сууцны эзэмшигч, өмчлөгчийн хариуцлагын даатгал”-ын бүтээгдэхүүний борлуулалтын үйл ажиллагаа, гэрээ болон холбогдох хуулийн хэрэгжилтийн байдалд үзлэг шалгалт хийжээ.

Олон нийтийн дунд “орон сууцны даатгал” гэж нэрлэгддэг дээрх бүтээгдэхүүнийг өнөөдрийн байдлаар ердийн даатгалын 15 компанийн найм нь борлуулж байна. Эдгээр компаниуд 2014-2018 онд нийт 413,855 айл өрхийг орон сууцны даатгалд хамруулж, 9.7 тэрбум төгрөгийн даатгалын хураамж төвлөрүүлэн, 1.9 тэрбум төгрөгийн нөхөн төлбөр олгосон байна.

Дээрх үзлэг шалгалтаар даатгалын гэрээнд даатгуулагчийн өмнөөс гарын үсэг зурсан, нөхөн төлбөрийг хугацаанд нь олгоогүй, илүү дүнгээр хураамж авсан, орон сууцны компаниуд даатгалын төлөөлөгч, зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөлгүй атлаа айлуудаас хураамж төвлөрүүлж ажилласан, зарим айл өрхтэй гэрээ байгуулалгүй хураамж авсан зэрэг зөрчил, дутагдал цөөнгүй илэрчээ

Иймд Хороо үзлэг шалгалтаар илэрсэн алдаа дутагдалыг нэн даруй арилгах, цаашид энэ төрлийн алдаа гаргахгүй ажиллахыг даатгалын компаниудад үүрэг болгож, хэд хэдэн чиглэлээр хугацаатай үүрэг даалгавар хүргүүлээд байгаа аж.

Орон сууцны болон бусад даатгалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, тэдгээрийн гэрээ болон даатгалын үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа гомдол маргааныг Хороонд хандаж шийдвэрлүүлэх боломжтой.