Сургууль, дотуур байранд ариун цэврийн байгууламж барилаа

0
14

Хөдөө орон нутгийн сургууль, дотуур байранд хүүхдэд ээлтэй ус, ариун цэврийн өрөө, цэвэрлэх байгууламж хэрхэн бий болгосныг эндээс үзээрэй.