Байгаль орчин, экологийн мэргэжилтэй иргэдийг ажилд сонгон шалгаруулж авна

0
90

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2020 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 03 тоот тогтоолоор цагдаагийн байгууллагын бүтцэд Экологийн цагдаагийн алба байгуулагдсантай холбогдуулан байгаль орчинд хортой нөлөөлж болзошгүй үйл ажиллагаанаас хамгаалах, байгаль орчны тэнцэл алдагдахаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ажиллах байгаль орчин, экологийн мэргэжилтэй иргэдийг сонгон шалгаруулж авна. Үүнд:

1. Газар, түүний хөрс
2. Газрын хэвлий, түүний баялаг
3. Ус,
4. Ургамал,
5. Агаар,
6. Ан амьтан

Экологийн цагдаагийн алба.
Холбоо барих утас: 99099679