Халдвараас сэргийлэх ам зайлах уусмалуудыг бэлтгэх аргууд

0
95

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас бэлтгэсэн халдвараас сэргийлэх ам зайлах уусмалуудыг бэлтгэх аргуудыг хүргэж байна.

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар