7 хоногийн тойм

Манай улсын татварын нийт орлого өнгөрсөн 2019 онд 9.7 их наяд төгрөг болсон байна. Энэ нь өмнөх оныхоос 1.5 их наяд төгрөг буюу 18.8 хувиар өссөн дүн болох талаар ҮСХ-ноос мэдээлэв. Татварын орлогын өсөлтөд орлогын албан татвар 460.8 тэрбум...

Сүүлд нэмэгдсэн

- Advertisement -