Орон сууцны ипотекийн зээл хэвийн үргэлжилж байна

Монголбанк болон банкны эх үүсвэрээр 2022 онд нийт 700 орчим тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлттэй хүүтэй ипотекийн зээл олгох ажээ. Оны эхний хоёр сарын санхүүжилтэд зориулж нийт 103 тэрбум төгрөгийн эх үүсвэрийг хөтөлбөрт оролцогч банкуудад хуваарилсан байна.

Өнөөдрийн байдлаар Орон сууцны ипотекийн зээлийн хөтөлбөр хэвийн үргэлжилж буй тул зээл хүссэн иргэн өөрийн харилцдаг банкандаа хандан хүсэлтээ гаргах боломж нээлттэй байгаа талаар Монголбанкнаас мэдээлэв.

Төв банк болон банкны эх үүсвэрээр хөнгөлөлттэй хүүтэй ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийн хүрээнд 2021 онд нийт 1,012 тэрбум төгрөгийн зээлийг 13 мянга гаруй өрхөд олгожээ.

Leave a Reply

%d bloggers like this: