Сэтгүүл зүйн ёс зүйн форум 4 дэх жилдээ боллоо

Хэвлэл мэдээллийн зөвлөлөөс Сэтгүүл зүйн ёс зүйн форумыг 4 дэх жилдээ “КОВИД-19: МЭДЭХ ЭРХ, СЭТГҮҮЛЧИЙН ЁС ЗҮЙ” сэдвээр зохион байгуулж байна.

https://www.facebook.com/Eyreg.MN/videos/515658593482519

Leave a Reply

%d bloggers like this: