Худалдаа эрхлэгчид “Худалдаа эрхлэх нь хөдөлмөр эрхлэлт мөн үү” хэлэлцүүлэг өрнүүлж байна

Худалдаа эрхлэгчид “Худалдаа эрхлэх нь хөдөлмөр эрхлэлт мөн үү” хэлэлцүүлэг өрнүүлж тулгамдаж буй асуудлаас Төрд 3 шаардлага маргааш хүргүүлэхээр боллоо.
Үүнд:
1. Яаралтай худалдааны хуультай болох
2. Худалдаачдыг дэмжсэн сан бий болгож, бага хүүтэй зээлийн эх үүсвэр бий болгох
3. Монгол банкны зээлийн мэдээллийн санд өөрчлөлт оруулах
зэрэг эдгээр асуудлыг дэвшүүлэх юм байна.
Тэдний зүгээс Төрөөс биднийг дэмжсэн ажил хийгээсэй хэмээн хүсэж байна.

https://fb.watch/bIzfMh-gB2/

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: