Импортын болон дотоодын савласан цэвэр усны нянгийн бохирдол, эрүүл ахуйн үнэлгээ НЭМС, АШУҮИС-н илтгэлийг хүргэж байна

Импортын болон дотоодын савласан цэвэр усны нянгийн бохирдол, эрүүл ахуйн үнэлгээ НЭМС, АШУҮИС-н илтгэлийг хүргэж байна.

https://fb.watch/bVh7O5yIuP/

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: