Хэвлэл мэдээллийн редакциуд нэгдэж өнөөдөр Улсын Ерөнхий Прокурор Б.Жаргалсайханд Хөгжлийн банкны асуудлаар шаардлага хүргүүлэх талаар

Хэвлэл мэдээллийн редакциуд нэгдэж өнөөдөр Улсын Ерөнхий Прокурор Б.Жаргалсайханд Хөгжлийн банкны асуудлаар шаардлага хүргүүллээ.

https://fb.watch/bVg6VdAME3/

Leave a Reply

%d bloggers like this: