МИК-ийн асуудлаар Монголын банкны холбоо мэдэгдэл гаргав

Ипотекийн зээл олголт болон тогтолцоотой холбоотой гарч буй мэдээлэлтэй холбогдуулан Монголын банкны холбооноос дараах байр суурь бүхий мэдэгдлийг гаргасан байна.

Leave a Reply

%d bloggers like this: