Б.Батцэцэг: Сэтгүүлч өөрөө хүн байх ёстой, үзэгнийх нь үзүүрт хүний амь нас явдаг

Өдөр бүр болж байгаа олон үйл явдлыг сургаар биш эх сурвалжаас, таамгаар биш баримтаар баталгаажуулах нь түүний үндсэн зарчим.
Үнэн бодит мэдээллийг олон нийтэд хүргэдэг сэтгүүлчдийн төлөөлөл Сэтгүүлч Б.Батцэцэг: Хар бараан мэдээлэл түгээх нь нийгэмд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

Leave a Reply

%d bloggers like this: