Дарханы зам дээр зам засвар, арчлалтын шинэ төрлийн авто машин, техник тоног төхөөрөмжийг ашиглаж байна

Зам засвар, арчлалтын шинэ төрлийн авто машин, техник тоног төхөөрөмжийг авто замын салбарт нэвтрүүлэн ашиглаж байна.

Манай орны хувьд цаг агаарын эрс тэс уур амьсгалтай, тээврийн хэрэгслүүд даац хэтрүүлэн зорчдогоос замын эвдрэл хурдацтай явагддаг. Түүнчлэн зам засварын ажилд ихээхэн хэмжээний төсөв, зардал, хүн хүч, цаг хугацаа шаарддаг. Chip sealer болон Slurry sealer гэсэн хоёр төрлийн машиныг ашиглан гадаргуун боловсруулалт хийснээр авто замуудын ашиглалтын хугацаа буюу насжилтийг уртасгах бүрэн боломжтой болох юм.

Leave a Reply

%d bloggers like this: