Монголбанк: Аймгуудад 2-3 томоохон зээлдэгчийг дэмжиж ажиллах хэрэгтэй байна

Орон нутагт зээлийн хүртээмж цар тахлын дараах худалдаа бизнесийг сэргээх эргэлтийн хөрөнгийн хэрэгцээг хангахад голлон чиглэгдсэнийг Монголбанк мэдээллээ.

Цаашдаа Өвөрхангай, Архангай, Завхан зэрэг аймагт ажиллахдаа бусад салбарыг дагуулаад явах 2-3 томоохон зээлдэгчдийг олж дэмжин ажиллах хэрэгцээ байгааг тодотгож байна.

Мөн улсын төсвийн эх үүсвэртэй Сум хөгжүүлэх зээлийн сан, Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн зээлүүдийг зөвхөн арилжааны банкнуудаар дамжуулан олгож байх нь илүү өгөөжтэй, эргэн төлөлт сайтай байна гэж дүгнэжээ.

Б.Энхжин

Bloomberg TV Mongolia

Leave a Reply

%d bloggers like this: