Ажил олгогч, ажилтан бие биедээ үгээр болон цахимаар дарамт үзүүлэх, хүчирхийлэл үйлдэхийг хориглоно

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2022 оны нэгдүгээр  сарын 1-нээс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байна.

Уг хуулийн нэгдүгээр бүлгийн долдугаар зүйлд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг хориглох тухай заасан байдаг.

Тодруулбал ажил олгогч, ажилтан бие биедээ үгээр болон цахимаар дарамт үзүүлэх, хүчирхийлэл үйлдэхийг хоригложээ. Энэ тухай заалтуудыг хүргэж байна.

Хуулийн дэлгэрэнгүйг ЭНДээс үзэх боломжтой.

Leave a Reply

%d bloggers like this: