Шинээр байр худалдан авах гэж буй иргэдийн анхааралд

1. Улаанбаатар хотоос хөдөө орон нутаг руу шилжиж байр худалдан авах иргэнд зээлийн 6%-ийн 3%-ийг буцаан олгох, /3 жил/.
2. Тухайн орон нутагт амьдарч байгаа иргэн нь урьдчилгаа 30%-ийн 15%-ийг бүрдүүлсэн тохиолдолд үлдсэн 15%-д банкаар дамжуулж Зээлийн батлан даалтын сан нь 85%-д зээл олгох тогтоолын 2022.08.10-ны өдрийн хуралдаанаар гаргаж ээ.
Одоо банкнуудтай гэрээ байгуулах ажил хийгдэж байгаа юм байна шүү.
Энэ шийдвэр ажил хэрэг болсноор:
1. Барилгын салбарыг дэмжих,
2. Эрэлт нийлүүлэлт нэмэгдэх,
3. Үнэ буурах,
4. Ажлын байр бий болох, хадаглагдан үлдэх,
5. Иргэдийн амьдрах орчин нөхцөл сайжрах,
6. Гэр хороолол багсах,
7. Хөрсний бохирдол буурах,
8. Иргэн хөрөнгөтэй болох,
9. Барилгын материалын үйлдвэрлэл нэмэгдэх гм маш олон эерэг ач холбогдолтой юм.

Leave a Reply

%d bloggers like this: