Цар тахлын нөлөөнд өртсөн ЖДҮҮ эрхлэгчдийг дэмжинэ

Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн  хуралдаанаар “Цар тахлын нөлөөнд өртсөн Улаанбаатар хотын ЖДҮҮ эрхлэгчдийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх  богино хугацааны төлөвлөгөө”-ний талаар хэлэлцлээ.

Нийслэлийн Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих төв НӨҮГ-аас цар тахлын нөлөөнд өртсөн Улаанбаатар хотын ЖДҮҮ эрхлэгчдийн тулгамдсан асуудлыг тодорхойлж, холбогдох шийдлийн суурь зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж, сургалт зохион байгуулах, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, бүтээгдэхүүн борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх гурван бүрэлдэхүүн бүхий дэмжлэг үзүүлэх төлөвлөгөө гаргасан байна. Энэхүү төлөвлөгөөг Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн гишүүд хэлэлцэн дэмжлээ.

Нийслэлийн Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих төв НӨҮГ-ын дарга Г.Гангамөрөнгийн танилцуулснаар өнөөдөр нийслэлийн хэмжээнд 43,236 аж ахуйн нэгж жижиг дунд үйлдвэр, үйлчилгээ /ЖДҮҮ/-ний салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй нь улсын хэмжээнд ЖДҮҮ эрхлэгчдийн 68 хувь юм байна. Улсын хэмжээний хөдөлмөрийн зах зээлийн 70 хувийг ЖДҮҮ эзэлдэг ч экспортын ердөө 2.4 хувийг, ДНБ-ний 18.3 хувийг бүрдүүлдэг нь энэ салбарт дэмжлэг зайлшгүй хэрэгтэйг харуулж байна гэв.

Нийслэлийн Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих төвөөс цар тахлын нөлөөг таван удаагийн судалгаа явуулжээ. Ковид-19 цар тахлын жилүүдэд ЖДҮҮ эрхлэгчдийн борлуулалтын орлого их хэмжээгээр буурчээ.

Нийт ЖДҮҮ эрхлэгчдийн 77 хувь нь борлуулалтын орлогоо 30-100 хувь хүртэл алдаж, 14 хувь нь үйл ажиллагаагаа бүрэн зогсоосон байна. Одоогийн байдлаар ЖДҮҮ эрхлэгчдийн ердөө гурван хувь нь л зээлд хамрагдсан байдаг ажээ. 12 хувь нь нь зээлийн хүсэлтээ өгсөн, 85 хувь нь хүсэлт өгсөн зээл олголгүй бичиг баримтыг нь буцаажээ.

Тэдэнд зээл олгоогүй гол шалтгаан нь “Хөрөнгийн шаардлагыг хангаагүй” гэсэн тайлбар байдаг аж. Мөн цар тахлын нөлөөнд нийт ЖДҮҮ эрхлэгчдийн 95 хувь нь өртсөн бөгөөд тус хүндрэлийг даван туулахад зайлшгүй нэмэлт санхүүжилт хэрэгцээтэй байна гэсэн дүгнэлт гарсан нь  “Цар тахлын нөлөөнд өртсөн Улаанбаатар хотын ЖДҮҮ эрхлэгчдийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх  богино хугацааны төлөвлөгөө”-г боловсруулах үндэс болжээ.

Цар тахлын нөлөөллөөс бизнес эрхлэгчид тэр дундаа ЖДҮҮ эрхлэгчдээ хамгаалсан олон улсын сайн жишээг мөн дурдаж байлаа. ХБНГУ хувиараа бизнес эрхлэгчид болон жижиг компаниудад 2020 онд 50 тэрбум еврогийн мөнгөн тусламж үзүүлсэн бол Японд Токио хотын захиргаа нь цар тахлын нөлөөгөөр өнгөрсөн жилийн борлуулалтын орлого нь 50 хувиас дээш хувиар буурсан ЖДҮҮ эрхлэгчдэд буцалтгүй тусламж үзүүлсэн байна. Мөн сургалт, зөвлөх үйлчилгээ, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх олон төрлийн бизнес форумуудыг үе шаттайгаар зохион байгуулжээ. Франц улс жижиг бизнес эрхлэгчид, хувиараа бизнес эрхлэгчдэд зориулж эргэлтийн хөрөнгийн алдагдлын нөхөн олговор олгох эв нэгдлийн сан байгуулж ажилласан байна.

Эх сурвалж: Нийслэлийн сургалт, судалгаа, олон нийттэй харилцах газар

Leave a Reply

%d bloggers like this: