330 Сум, орон нутгийн ТҮРГЭН ТУСЛАМЖИЙН МАШИНЫ хүрэлцээг сайжруулах ХАНДИВЫН АЯН ЭХЭЛЛЭЭ

Сум орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэндийн хүртээмжийг сайжруулах, алслагдсан бүс нутагт амьдарч буй иргэдэд эрүүл мэндийн үйлчилгээг хурдан, шуурхай, цаг алдалгүй хүргэхээр МҮОНРТ, Эрүүл мэндийн яам, “МОЗО” ТББ-ууд хамтран ажиллахад санамж бичигт гарийн үсэг зурлаа.

Нийт 330 сум орон нутгийн түргэн тусламжийн автомашинуудыг шинэчилэхээр Монголын анхны бөгөөд цорын ганц машин угсрах, үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл авсан “Барс Моторс” ХХК-ний угсарч буй MOZO X (механик) авто машиныг төсвийн худалдан авалт болон гадаад зээлийн санхүүжилтын арга замаас бусад санхүүжилтийн хэлбэр буюу иргэд, олон нийтийн хандив, хувийн компаниудын дэмжлэг, гадаад дотоодын хүмүүнлэгийн байгууллагуудтай хамтран өртгөөр нь нийлүүлэх зорилгоор шаардлагатай санхүүжилтийг босгоход хамтран ажиллах юм.

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хөдөө орон нутгийн иргэдэд тэгш хүртээмжтэй хүргэхэд тулгардаг бэрхшээл бол эмнэлгийн зориулалттай туулах чадвар бүхий авто машины дутагдал билээ.  Орон нутгийн эмнэлгийн түргэн тусламжийн автомашины парк шинэчлэл нь эрүүл мэндийн салбарын тулгамдсан асуудлын нэг.

21 аймгийн төвд болон сумуудад ашиглагдаж байгаа машинуудын 30-70 хувь нь ашиглалтын шаардлага хангахгүй байна гэсэн судалгааг 2021 онд ЭМЯ гаргаад байна. Улсын төсвөөс жил бүр худалдан авалт хийж орон нутгийн эмнэлгүүдэд шаардлагатай авто машиныг хангах ажлыг үе шаттай зохион байгуулдаг ч хэрэгцээг бүрэн хангаж чадахгүй байна. Мөн орон нутгийн онцлогоос шалтгаалж    машинуудын эвдрэл их,  засвар үйлчилгээ хангалттай биш байгаа нь тусламж үйлчилгээний чанарт сөргөөр нөлөөлж байгаа юм.


Энэхүү  асуудлыг шийдвэрлэх  хүрээнд гурван талт санамж бичгийг   Эрүүл мэндийн сайд С.Энхболд, Монголын Үндэсний Олон Нийтийн Радио, Телевизийн Ерөнхий захирал А.Бүрэнбаатар, Монголын оюунлаг зон олон” ТББ ТУЗ дарга Д.Дэмбэрэлдорж нар  3 талт санамж бичгийг байгуулав. Энэхүү санамж бичгийн зорилго нь сум орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэндийн хүртээмжийг сайжруулах, алслагдсан бүс нутагт амьдарч буй иргэдэд эрүүл мэндийн үйлчилгээг хурдан, шуурхай, цаг алдалгүй хүргэхэд шаардлагатай манай улсын цаг агаар, замын нөхцөлд тохирсон машинаар хангахад хандивын аян өрнүүлэн хамтран ажиллах юм.

Leave a Reply

%d bloggers like this: