Хувийн цэцэрлэгт хувиарлагдсан юм, Гэтэл төлбөр нэхээд байна?

Нийслэлийн цэцэрлэгийн бүртгэл, хуваарилалтын дараа эцэг эх, асран хамгаалагчдаас ирж байгаа түгээмэл асуултуудыг нэгтгэж дараах байдлаар хариулт хүргэж байна.

Leave a Reply

%d bloggers like this: