Ажилласан хугацааны нэмэгдлийг жил бүр олгохоор болжээ

2023 оны “Төсвийн тухай хууль”-д төрийн албан хаагчдад олгодог цалин, урамшууллын талаар дараах өөрчлөлтүүд орсон байна.

Тодруулбал,

1. Ажилласан хугацааны нэмэгдлийг жил тутам олгох

2. Төрийн үйлчилгээний ажилчдын цалинг 6-8 хувиар нэмэх

3. Төрийн албан хаагчид 5-10, 10-15 гэсэн жилээр нэмэгдэл олгодог байсныг шинэ хуулиар жилд нэг хувиар цалинг нь нэмэх зэрэг өөрчлөлтүүдийг хэрэгжүүлэхээр болжээ.

Энэ жилийн хувьд цалингийн тогтолцооны шинэчлэлд 168 мянга орчим төрийн албан хаагч хамрагдана.

Leave a Reply

%d bloggers like this: