Хөгжлийн банк 1 их наяд 98 тэрбум төгрөгийн зээл барагдуулжээ

Хөгжлийн банк 2022 оны нэгдүгээр сарын 20-ны өдрөөс хойш 2023 оны хоёрдугаар сарын 06-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд нийт 1,098.0 тэрбум төгрөгийн зээл барагдуулжээ. Үүнээс 743.4 тэрбум төгрөг бэлэн мөнгөөр, 174.0 тэрбум төгрөг нь өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгөөр, 180.6 тэрбум төгрөг нь үнэт цаасаар төвлөрүүлээд байна.

Нийт 17 төсөлд олгосон зээл хаагдсанаас 13 зээл нь бэлнээр буюу 286.7 тэрбум төгрөгөөр, 3 зээл нь өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгөөр, нэг зээл нь үнэт цаасаар хаагдаад байгаа аж.

“Хөгжлийн банк нь 2023 оны хоёрдугаар сарын 06-ны өдрийн байдлаар 51 зээлдэгчийн 2.7 их наяд төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний багцын үлдэгдэлтэй байна. Үүнээс 29.4% нь төрийн өмчит компанийн 8 зээлдэгчийн 804.5 тэрбум төгрөгийн, 70.6% нь хувийн хэвшлийн 43 зээлдэгчийн 1.9 их наяд төгрөгийн зээл, хүүгийн үлдэгдэл байна” гэж Хөгжлийн банкнаас мэдээллээ.

бичвэр нарын зураг байж магад

нэг буюу түүнээс олон хүн ба "2023.02.06 2023 2.7 их наядтогрог наяд монгол г улсын хегжлийн банк 70.6% -хувийнхэвшлийн компани 43 зээлдэгч 51 зээлдэгч 1.93 ихнаяд тегрег 29.4% терийн емчит KOM ани 8 зээлдэгч 804.5 тэрбум тегрег" гэсэн бичвэр нарын зураг байж магад

Leave a Reply

%d bloggers like this: