Манай Улсад хамгийн эрэлттэй 83 мэргэжлийн жагсаалт

Монгол Улсад дунджаар 100 мянган ажилгүй иргэн байгаа бөгөөд тэдний дийлэнх нь их, дээд сургууль төгсөн идэр залуус байна. Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлт уялдахгүй байгаа учраас цаашид Засгийн газраас дээд боловсролын тэргүүлэх мэргэжлийн чиглэлийг баталдаг болжээ. Их, дээд сургуулиуд доорх тэргүүлэх чиглэлд оюутнууд элсүүлж, боловсон хүчний чанарын асуудал анхаарах юм байна.

2023 онд баталсан дээд боловсролын тэргүүлэх мэргэжлийн жагсаалттай танилцана уу.

Монгол Улсад хамгийн эрэлттэй 83 мэргэжлийн жагсаалт

Монгол Улсад хамгийн эрэлттэй 83 мэргэжлийн жагсаалт

Монгол Улсад хамгийн эрэлттэй 83 мэргэжлийн жагсаалт

Leave a Reply

%d bloggers like this: