ТАНИЛЦ: ТӨХК болон төрийн өмчийн оролцоотой компаниудын ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин

Шил ажиллагааны хүрээнд төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой 71 байгууллагын Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн /ТУЗ/ 221 гишүүний нэрийг дөрөвдүгээр сарын 10-нд зарласан.

Харин өнөөдөр төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой 58 байгууллагын ТУЗ-ийн 504 гишүүний цалингийн мэдээллийг нэмж, нээлттэй болгосныг ЦХХХ-ны сайд мэдээлэв.

Уг мэдээллээс харвал, “Булган АЗЗА” ТӨХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүд хамгийн бага буюу 230,000 төгрөгийн цалинтай бол хамгийн их цалинтай нь “Монголын төмөр зам” ТӨХК, “Монгол шуудан” ХК-ийн гишүүд байна.

Сарын 800,000 болон түүнээс дээш төгрөгийн цалинтай ТУЗ-ийн гишүүд:

зураг

зураг

зураг

зураг

зураг

зураг

зураг

зураг

зураг

зураг

зураг

зураг

зураг

зураг

Компанийн тухай хуульд ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас тогтоохоор заажээ.

ТУЗ-ийн гишүүдийн цалингийн мэдээллийг ЭНД дарж харах боломжтой

Leave a Reply

%d bloggers like this: