Байр суурь: Үндсэн хуульд дахин өөрчлөлт оруулах талаар судлаачид юу хэлэв

Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулна гэсэн мэдээлэл гараад удаж байгаа. 2019 онд хийсэн нэмэлт, өөрчлөлт үр дүнгээ өгч эхлээгүй, дагалдах

Read more