Үндэсний үйлдвэрүүдэд 100 гаруй тэрбум төгрөгийн ханшийн алдагдлаа үүрүүлэх үү?

Хөгжлийн банкны асуудал өнгөрсөн долоо хоногийн халуун сэдвийн нэг байв. Тус банк 2012-2020 оны хооронд арван бонд буюу жил тутам 

Read more